• Första ekipaget att presentera är Wendy, Jytte & Tess, läs mer om dom här
  • Andra ekipaget att presentera är Sara & Wimza, läs mer om dom här
  • Tredje ekipaget att prenstera är Julia &  Gry, läs mer om dom här
  • Fjärde ekipapaget är Ellen & Rebus, läs mer om dom här
  • Femte ekipaget är Matilda med Darwin, Segra & Vinna,läs mer om dom här
  • Sjätte ekipaget är Hanna & Esca,läs mer om dom här